Com arribar

Tenim un radí d'actuació d'uns 30km a la rodona